Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

WEBER HYDRAULIKA

weber_0.png

 

Współpraca z Weber-Hydraulika 

Współpraca została zapoczątkowana w roku 2009 gdy podczas wizyty dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych pan Adam Maksymczyk, zaproponował aby jedną z pierwszych form współpracy były  miesięczne praktyki zawodowe na terenie zakładu, na co chętnie zgodził się dyrektor zakładu Pan Adams.

Poziom wiedzy, umiejętności  i zaangażowanie praktykantów w realizację powierzanych im zadań pozytywnie zaskoczyła pracowników wyznaczonych do opieki nad praktykantami.  

- Miesięczne praktyki zawodowe stały się już stałym punktem współpracy i co roku kilku uczniów realizuje je w weber Hydraulika.

Pozytywne doświadczenia z pierwszych kontaktów zaowocowały wizytą nauczycieli, którzy mieli okazję zapoznawać się z profilem produkcji i możliwościami technicznymi zakładu.

Z inicjatywy pani Danuty Wawrzkiewicz, która ze strony Weber-Hydraulika zajęła się współpracą ze szkołą zorganizowano spotkanie na którym omówiono propozycje dalszej współpracy. Podczas spotkań roboczych coraz lepiej poznawaliśmy nawzajem możliwości Szkoły i zakłądu Weber Hydraulika w Wykrotach, pojawiało się coraz więcej płaszczyzn współpracy.

weber1_0.jpg

 

Kwalifikacje nauczycieli były silnie zbieżne z profilem produkcji firmy, a pracownicy szkoły chętnie dzielili się swą wiedzą. Wszyscy nauczyciele przedmiotów zawodowych mają wykształcenie techniczne, a większość z nich ma tytuły magistra inżyniera renomowanych uczelni technicznch.

Jeden z nauczycieli posiadał kwalifikacje Międzynarodowy/europejski inżynier spawalnik - IWE/EWE został zaproszony przez naszych pracowników do współpracy przy optymalizacji parametrów procesów spawalniczych. Inna grupa nauczycieli przeprowadziła szkolenie dla pracowników produkcji. Transfer wiedzy pomiędzy przemysłem, a szkołą przynosi dwustronne korzyści nauczyciel mają możliwość skonfrontowanie swej wiedzy z rzeczywistymi warunkami pracy, a my mamy możliwość skorzystania z fachowej wiedzy wykwalifikowanej kadry inżynierskie.

Wypracowano również stałe formy współpracy:
- co roku organizowany jest cykl spotkań  „Jak aktywnie i skutecznie szukać pracy”

Spotkania mają na celu przygotowanie uczniów kończących naukę, do wejścia na rynek pracy i pierwszych kontaktów z pracodawcami. Spotkania prowadzi pani Danuta Wawrzkiewicz, która w Weber-Hydraulika odpowiada za rekrutację i ma doświadczenie jak powinna wyglądać rozmowa kwalifikacyjna i jakie błędy najczęściej popełniają młodzi ludzie podczas takich rozmów.

- organizowane są wycieczki dla uczniów klas pierwszych do zakładu w Wykrotach, podczas których uczniowie mają możliwość zwiedzenia zakładu i poznania profilu produkcji firmy. Dla wielu z nich jest to pierwszy kontakt z zakładem produkcyjnym tej wielkości.
-Z inicjatywy pracowników działu konstrukcyjnego  uczniów - Mateusz Pawlikowski uczeń czwartej klasy technikum mechatronicznego odbywał staż w biurze konstrukcyjnym i brał udział w tworzeniu dokumentacji technicznej z wykorzystaniem oprogramowania stosowanego w naszej firmie. Poszerzyło to jego umiejętności gdyż na co dzień uczniowie pracują w szkole na oprogramowaniu Autodesk Inventor.
- Pełnoletni uczniowie podczas wakacji mają możliwość poznania warunków pracy w naszym zakładzie dzięki programowi staży wakacyjnych – pomysł na zatrudnienie na okres jednego miesiąca podczas wakacji pełnoletnich uczniów jest autorstwa pani Danuty Wawrzkiewicz i pana Adamsa. W większości są to uczniowie, którzy za rok skończą naukę w szkole, duża część z nich po ukończeniu szkoły składa podania o przyjęcie do firmy i staj się naszymi pracownikami.

 - Oprócz tego  pan Artur Czukiwski brał udział w konsultacjach dotyczących opracowania standardu wyposażenia dydaktycznego w projekcie unijnym Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego realizowanym przez nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych.
- Mając na uwadze rozwój zainteresowań i pogłębianie wiedzy uczniów pan Adams zgodził się na finansowanie realizacji projektów realizowanych przez uczniów klasy czwartej technikum mechatronicznego. Celem projektów była budowa stanowisk automatycznego sterowania i monitorowania procesów za pomocą sterownika PLC Siemens S-1200 z panelem dotykowym.
Uczniowie Patryk Świca i Tomek Wołcz samodzielnie zbudowali, zaprogramowali i uruchomili dwa stanowiska dydaktyczne. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Mechanicznych w ramach zajęć specjalizacyjnych z zakresy sterowania procesami produkcji.

Dnia 4 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Mechanicznych miała miejsce przekazanie stanowisk i uroczystość podsumowania projektu połączona z prezentacją działania układów, przygotowaną przez uczniów.
Ze strony Weber-Hydraulika wyposażenie przekazał pan Christian Adams na ręce dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Adama Maksymczyka. Następnym punktem była prezentacja projektu przygotowana i przeprowadzona przez uczniów. Na spotkaniu Weber-Hydraulika reprezentowali pan Christian Adams, pani Danuta Wawrzkiewicz oraz panowie: Waldemar Kleszczyński  Kierownika ds. Zapewnienia Jakości, Bartłomiej Hutman Kierownika Działu Utrzymania Ruchu, Artur Czukiewski Kierownika Produkcji. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciel innych zakładów produkcyjnych.

Zdjęcie: