Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Polityka dotycząca plików „cookies”

Dla Państwa wygody Serwis zsmbc.eu.org używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Tym samym przetwarzamy dane osobowe. Poczytaj o zasadach ich przetwarzania poniżej. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies i tym samym zgodę na przetwarzanie danych.
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zwiazku z używaniem plików "cookies"
1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu
ul. Górne Młyny 1, kontakt mailowy pod adresem: zsm_bc@pro.onet.pl . reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu
2)     Kontakt do Inspektora Ochrony Danychtel. 75 612 17 34, e-mail: iod2@powiatboleslawiecki.pl
3)      Pani/Pana dane osobowe pozyskane w zwiazku z użytkowaniem naszego serwisu przetwarzane będą zgodnie - z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - poprzez stosowanie plików cookies,
 czyli plików służących do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz plików pozwalających „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Należa do nich m.in.:
- cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
- cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie)
- cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony
- cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność)
Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
W szczególności takie cookies to:
 W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności:
http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
 W serwisie facebook.com:
https://pl-pl.facebook.com/help/cookies/
w serwisie epuap.gov.pl
http://epuap.gov.pl   
4)    Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych zebranych poprzez odwiedzenie naszego serwisu nikomu. Może się jednak zdażyć, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie na ich wniosek organy władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w terminach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełniania. Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
8)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. i innych aktów prawnych;
9)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
10)    Pani/Pan nie będzie podlegał profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.  
Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych,
ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach
• Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści.
W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
• Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
• Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
• Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
• Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, którego przedstawicielem jest Dyrektor ZSM w Bolesławcu.
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danychtel. 75 612 17 34, e-mail: iod2@powiatboleslawiecki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z przepisami prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą – podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okres podany w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych ​wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, nie przysługuje Pani/Panu prawo zapomnienia, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
10) W celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu wprowadzono szczególny nadzór w postaci środków technicznych  umożliwiających rejestrację obrazu - monitoring wizyjny na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 i 1000) w którym przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe;
11) Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie zdjęć w elektronicznych kanałach informacyjnych Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu a także na emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy szkoły.