Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Edukacja Kluczem do Kariery

Cel główny projektu:

 • Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej pięciu zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe:- Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu,

  - Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu,
  - Zespołu Szkół  Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu,
  - Zespołu Szkół  Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego
  w Bolesławcu,
  - Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

 •  Podniesienie zdolności 1196 uczniów/uczennic do przyszłego zatrudnienia.

 •  Podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w związku
  z kierunkiem kształcenia zawodu.

 •  Doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w profesjonalny sprzęt, który będzie wykorzystywany w trakcie realizacji projektu jak również po jego zakończeniu. 
   
  Zadania realizowane w ramach projektu
  Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu:

 1. Zajęcia językowe:

 • VCC j. niemiecki dla elektryków

 • VCC j. angielski dla grafików komputerowych

 • VCC j. niemiecki dla spawaczy

 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego

 • Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego

 • Dodatkowe zajęcia

 1. Zajęcia dodatkowe zawodowe

 • Kurs spawacza

 • Kurs kwalifikacyjny SEP do 1 Kv

 • Montaż/demontaż układów elektronicznych w technologii BGA

 • VCC Grafik komputerowy

 • VCC Administrator sieci komputerowych

 • VCC Inżynieria projektowania

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 • Grupowe

 • Indywidualne

 1. Doposażenie pracowni ZSE

 2. Staże zawodowe

 
Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu:

 1. Zajęcia językowe

 • Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego

 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego

 1. Szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu

 • Kurs z zakresu Diagnostyki w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS
  i oscyloskopu, Diagnostyka automatycznych skrzyni biegu, Geometria zawieszenia pojazdów

 • Kurs z zakresu Programowania sterowników PLC

 • Kurs z zakresu Programowania obrabiarek CNC

 • Studia podyplomowe dla nauczycieli

 1. Zajęcia dodatkowe zawodowe

 • Spawacz

 • Programowanie robotów

 • Programowania sterowników PLC

 • Programowanie obrabiarek CNC

 • VCC Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

 • VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2 D i 3 D

 1. Staże zawodowe

 2. Zajęcia z doradcą zawodowym

 • Indywidualne

 • Grupowe

 1. Doposażenie pracowni w środki trwałe

 
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

 1. Zajęcia językowe

 • Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego

 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego

 • Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla technika weterynarii

 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego dla przedstawicieli handlowych

 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego dla logistyków

 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego dla technika weterynarii

 • VCC j. angielski dla przedstawicieli handlowych

 • VCC j. angielski dla logistyków

 1. Zajęcia dodatkowe zawodowe

 • VCC Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

 • VCC Obsługa kasy fiskalnej

 • VCC Barman

 • VCC Florysta

 • VCC Wykonywanie usług kelnerskich

 • VCC Pracownik usług kosmetycznych

 • VCC Multimedia w reklamie

 • VCC Grafika komputerowa

 1. Staże zawodowe

 2. Zajęcia z doradcą zawodowym

 • Indywidualne

 • Grupowe

 1. Doposażenie pracowni

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu:

 1. Zajęcia językowe

 • Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego

 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego

 1. Zajęcia dodatkowe zawodowe

 • Kurs: VCC Organizator ruchu turystycznego

 • VCC Multimedia w reklamie

 • VCC Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych

 • VCC System prezentacji w biznesie

 • VCC Barman

 • Animacja czasu wolnego - animacja hotelowa

 • Kurs:  Obsługa eventów

 • Kurs: Praca w programie rezerwacyjnym hotelu

 • Zaawansowana obsługa programów użytkowych Insert w rachunkowości

 • Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach współpracy z podmiotem z otoczenia społeczno  – gospodarczego, BANK

 1. Staże zawodowe

 2. Zajęcia z doradcą zawodowym

 • Indywidualne

 • Grupowe

 
 
Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu:

 1. Zajęcia językowe

 • Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego

 • Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego

 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne

 • Dodatkowe zajęcia z ochrony środowiska

 • Dodatkowe zajęcia z kontroli jakości w melioracji

 1. Staże zawodowe

 2. Zajęcia z doradcą zawodowym

 • Indywidualne

 • Grupowe

 1. Doposażenie pracowni

 2. Zajęcia dodatkowe zawodowe

 • VCC Florysta

 • VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2 D i 3 D

 • VCC Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

 • Spawacz

 • Kosztorysowanie i normowanie

 • Kurs obsługi pilarek spalinowych

 • Kurs zagęszczarki i ubijarki wibracyjnej

 • Kurs: Monter rusztowań

 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.