Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Nr projektu SL2014: RPDS.10.04.01-02-0023/17
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Cel główny projektu

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia  i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Szkoły biorące udział w projekcie:
- Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu,
- Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu,
- Zespół Szkół  Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu,
- Zespół Szkół  Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskieg w Bolesławcu,
- Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu.
 
   Zakładanymi rezultatami projektu są: nabycie kompetencji przez 414 uczniów, uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 60 nauczycieli, wykorzystanie w pracowniach przedmiotowych doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w pięciu szkołach oraz wykorzystanie sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych w pięciu szkołach.
 
Nabór kandydatów do udziału "w Projekcie przeprowadzają szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe, które uczestniczą w projekcie. Proces rekrutacji będzie odbywał się co najmniej dwukrotnie: w trakcie roku szkolnego 2018/2019 oraz po rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu rozpocznie się po zamieszczeniu ogłoszenia o naborze i zakończy się w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o naborze.
Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu organizuje obecnie następujące kursy: