Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Strefa kandydata

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO SZKOŁY

TU ZAPISZESZ SIĘ DO SZKOŁY https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/login.html
Tu zapoznasz się z regulaminem rekrutacji do Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu

-->

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu na rok 2022/2023

 

 

 

Technikum (nauka trwa 5 lat): 
Technik spawalnictwa; NOWY ZAWÓD !!!!
Technik mechatronik;
Technik górnictwa podziemnego ; 
Technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych

Szkoła branżowa I stopnia  (nauka trwa 3 lata): 
Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających

 

Technik spawalnictwa

 
 
Technik spawalnictwa to zawód ceniony i poszukiwany na rynku pracy w związku z niedoborem tego rodzaju specjalistów. Duża liczba funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw wykonujące wyroby i konstrukcje spawane, a także wiele zakładów wykorzystuje  spawanie jako proces pomocniczy. Dlatego niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich fazach tego procesu. Bardzo istotną rolę odgrywa tu średni personel nadzoru spawalniczego.
Jako technik spawalnictwa znajdziesz pracę w różnych przedsiębiorstwach, w których technologie spawania są wiodące albo pomocnicze. Możesz tam pełnić funkcję technologa albo kontrolera jakości.. Technicy spawalnicy mogą być zatrudnieni jako kierownicy sekcji technologicznej lub spawalnik – technolog, spawalnik produkcji, mistrz spawalniczy. Nabyte przygotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy do podjęcia studiów wyższych oraz szkoleń z zakresu uprawnień personelu spawalniczego.
Kwalifikacje zawodowe:
 
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Technik górnictwa podziemnego

Technik górnictwa podziemnego to zawód, na który jest duże zapotrzebowanie, ponieważ eksploatacja surowców podlega przepisom prawa górniczego i na właścicielach kopalni ciąży obowiązek zatrudniania osób dozoru i kierownictwa ruchu ze średnim lub wyższym wykształceniem kierunkowym.
Jako technik górnictwa podziemnego znajdziesz pracę w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne. Jeżeli masz zamiłowanie naukowe, możesz podjąć pracę w biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego bazujących na technikach górniczych albo kontynuować naukę na uczelni wyższej.
Kwalifikacje zawodowe:
 
GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż
GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż
 
MOCNE STRONY: kierunki kształcenia objęte Patronatem KGHM Polska Miedź S.A. w ramach programu „ Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.Program kształcenia dostosowany do potrzeb kopalń miedzi. Stypendia dla najlepszych uczniów fundowane przez KGHM Polska Miedź S. A. Nagrody dla najlepszych uczniów, absolwentów i praktykantów fundowane przez​ „Nowy Ląd” Spółka Akcyjna prowadzącą kopalnię gipsu i anhydrytu.  Praktyki zawodowe w kopalniach podziemnych miedzi, gipsu i anhydrytu.
 

Technik mechanik  

Technik mechanik  potrafi organizować i nadzorować proces produkcji, umie montować, instalować, uruchamiać, obsługiwać maszyny i urządzenia.
Jako technik mechanik będziesz pracował w zakładach produkcyjnych na stanowiskach związanych z procesem produkcji, obróbką mechaniczną, spawalnictwem, metaloplastyką, obsługą i programowaniem obrabiarek numerycznych albo możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 
 MOCNE STRONY: kurs spawania, obrabiarki CNC, porozumienie z zakładami pracy

 

Technik pojazdów samochodowych

 
Technik pojazdów samochodowych zna się na produkcji, eksploatacji, obsłudze i naprawie współczesnych pojazdów samochodowych. Dodatkowo poznaje przepisy ruchu drogowego i zdobywa prawo jazdy kategorii B.
Jako technik pojazdów samochodowych  możesz pracować w  salonach obsługi i sprzedaży samochodów, warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych firm logistycznych, firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne, firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach jak również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. warsztat naprawy samochodów albo możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 
MOCNE STRONY: w trakcie nauki kurs prawo jazdy kat. B, diagnostyka i naprawa pojazdów, porozumienie z zakładami pracy
 
 

Technik mechatronik

Technik mechatronik posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z technologii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Mechatronik to zawód interdyscyplinarnym (łączy w sobie wiedzę z wielu dziedzin techniki).
Jako technik mechatronik będziesz pracował w zakładach produkcyjnych na stanowiskach związanych z procesem produkcji, robotyką i automatyką lub biurach konstrukcyjnych. Będziesz potrafił obsługiwać i programować sterowniki PLC, roboty, i obrabiarki CNC.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06  Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 
 
MOCNE STRONY: robotyka, programowanie PLC, projektowanie i druk 3D,
CAD-CAM, obrabiarki CNC, porozumienie z zakładami pracy

 
 
 
  

Szkoła Branżowa I stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych                                                     

Mechanik pojazdów samochodowych zna się na naprawie i obsłudze współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami.
Jako mechanik pojazdów samochodowych możesz pracować w warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych firm logistycznych,  firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne,  firmach produkujących różnego typu pojazdy.
 
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych
MOCNE STRONY: w trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B, diagnostyka i naprawa pojazdów

 

Operator obrabiarek skrawających

 

 

Operator obrabiarek skrawających potrafi obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie – CNC. Przygotowuje do pracy i prowadzi obróbkę na nowoczesnych tokarkach, frezarkach i szlifierkach. Należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy.
Jako operator obrabiarek skrawających będziesz pracował w zakładach produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 
MOCNE STRONY: nauka w nowoczesnych pracowniach obrabiarek konwencjonalnych oraz CNC, porozumienia z pracodawcami

 

 
PEWNA PRZYSZŁOŚĆ !
Zespół Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
ul. Górne Młyny 1
59-700 Bolesławiec
Tel. 75 732 30 01
www.zsmbc.eu.org
www.facebook.com/ZSMBoleslawiec/
 

 

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon REGULAMIN_REKRUTACJI_ZESPOLU_SZKOL_2022.pdf330.01 KB