Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Wykładowcy Politechniki Wrocławskiej prowadzą zajęcia dla uczniów Mechanika

Wykładowcy Politechniki Wrocławskiej prowadzą zajęcia dla uczniów Mechanika

26 kwietnia bieżącego roku mieliśmy zaszczyt gościć profesora doktora hab. inż. Sławomira Pietrowicza oraz doktora inż. Wiesława Wróblewskiego, którzy są pracownikami naukowymi Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, ale także – absolwentami „Mechanika”.

Uczniowie klas trzecich technikum mechatronicznego i mechanicznego z zaciekawieniem wysłuchali wykładu pt. „Numerical simulations - modern tool for engineering work”. Prof. Sławomir Pietrowicz tradycyjnie już wygłosił swój wykład w języku angielskim. Wykład dostarczył uczniom szeregu informacji z dziedziny mechaniki płynów, a zwłaszcza wykorzystywania metod symulacji komputerowych w tej dziedzinie. Była to również wspaniała okazja, aby sprawdzić swoje kompetencje językowe.

Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych dr Wiesław Wróblewski zapoznał uczniów pierwszej i drugiej klasy technikum mechatronicznego z kształceniem specjalistów dla branży lotniczej. Zakład Inżynierii Lotniczej, jako jedyna uczelnia w Polsce, kształci studentów Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w specjalności "Inżynieria Lotnicza". Studenci otrzymują wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko rozumianej eksploatacji statków powietrznych przy planowaniu, organizacji i kontroli procesu obsługiwania statków powietrznych, jak i ich napraw oraz remontów. Przewiduje się, iż przyszli inżynierowie lotniczy znajdą zatrudnienie w zakładach produkcyjnych związanych z techniką lotniczą, w systemach eksploatacji linii lotniczych, w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, a także w instytucjach naukowo-badawczych. Uzyskanie specjalności "Inżynieria lotnicza" nie wyklucza możliwości podjęcia przez absolwenta pracy w firmach, których obszarem działalności jest inny rodzaj techniki. Konstrukcja statku powietrznego zawiera w sobie awangardową myśl techniczną, co powoduje, iż studenci Zakładu wyposażani są w wiedzę inżynierską na najwyższym poziomie. Mogą również, w ramach kół naukowych, realizować własne projekty, czy uczestniczyć w międzynarodowych konkursach.
 

Zobacz więcej zdjęć