Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

UWAGA MATURZYŚCI

Świadectwa dojrzałości wraz z wynikami będą przekazywane absolwentowi, który zdawał egzamin maturalny lub upoważnionej przez niego osobie w następujących terminach:
a. 11 sierpnia 2020 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego  w terminie głównym i dodatkowym
b. 30 września 2020 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Jednocześnie informujemy, że do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej  i w części pisemnej  żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz
 b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, o którym mowa powyżej  -  w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r. składa  w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.
 
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r.
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.