Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szanowni Państwo,
 
Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).
W klasach Branżowej Szkoły nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu została przeprowadzona ewaluacja problemowa w następujących obszarach:
 1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
3. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Wizytatorzy ds. ewaluacji przyglądali się naszej placówce. Efektem ich pracy jest raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z raportem będącym wynikiem analizy, obserwacji, rozmów i ankiet jakie przeprowadzili wizytatorzy z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły.
Raport dostępny jest pod adresem: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000125967195_public.pdf
 

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu