Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Strefa kandydata w roku szkolnym 2020/2021

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO SZKOŁY
SZKOLNY REGULAMIN NABORU

TU ZAPISZESZ SIĘ DO SZKOŁY https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/login.html

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu na rok 2020/2021
 

 

Technik górnictwa podziemnego

Technik górnictwa podziemnego to zawód, na który jest duże zapotrzebowanie, ponieważ eksploatacja surowców podlega przepisom prawa górniczego i na właścicielach kopalni ciąży obowiązek zatrudniania osób dozoru i kierownictwa ruchu ze średnim lub wyższym wykształceniem kierunkowym.
Jako technik górnictwa podziemnego znajdziesz pracę w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne. Jeżeli masz zamiłowanie naukowe, możesz podjąć pracę w biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego bazujących na technikach górniczych albo kontynuować naukę na uczelni wyższej.
Kwalifikacje zawodowe:
 
GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż
GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż
 
MOCNE STRONY: kierunki kształcenia objęte Patronatem KGHM Polska Miedź S.A. w ramach programu „ Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.Program kształcenia dostosowany do potrzeb kopalń miedzi. Stypendia dla najlepszych uczniów fundowane przez KGHM Polska Miedź S. A. Nagrody dla najlepszych uczniów, absolwentów i praktykantów fundowane przez​ „Nowy Ląd” Spółka Akcyjna prowadzącą kopalnię gipsu i anhydrytu.  Praktyki zawodowe w kopalniach podziemnych miedzi, gipsu i anhydrytu.
 

Technik mechanik  

 

Technik mechanik  potrafi organizować i nadzorować proces produkcji, umie montować, instalować, uruchamiać, obsługiwać maszyny i urządzenia.
Jako technik mechanik będziesz pracował w zakładach produkcyjnych na stanowiskach związanych z procesem produkcji, obróbką mechaniczną, spawalnictwem, metaloplastyką, obsługą i programowaniem obrabiarek numerycznych albo możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 
 MOCNE STRONY: kurs spawania, obrabiarki CNC, porozumienie z zakładami pracy
 

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych zna się na produkcji, eksploatacji, obsłudze i naprawie współczesnych pojazdów samochodowych. Dodatkowo poznaje przepisy ruchu drogowego i zdobywa prawo jazdy kategorii B.
Jako technik pojazdów samochodowych  możesz pracować w  salonach obsługi i sprzedaży samochodów, warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych firm logistycznych, firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne, firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach jak również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. warsztat naprawy samochodów albo możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 
MOCNE STRONY: w trakcie nauki kurs prawo jazdy kat. B, diagnostyka i naprawa pojazdów, porozumienie z zakładami pracy
 
 

Technik mechatronik

 

Technik mechatronik posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z technologii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Mechatronik to zawód interdyscyplinarnym (łączy w sobie wiedzę z wielu dziedzin techniki).
Jako technik mechatronik będziesz pracował w zakładach produkcyjnych na stanowiskach związanych z procesem produkcji, robotyką i automatyką lub biurach konstrukcyjnych. Będziesz potrafił obsługiwać i programować sterowniki PLC, roboty, i obrabiarki CNC.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06  Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 
 
MOCNE STRONY: robotyka, programowanie PLC, projektowanie i druk 3D,
CAD-CAM, obrabiarki CNC, porozumienie z zakładami pracy

 
 
 
  

Szkoła Branżowa I stopnia

 
 

Mechanik pojazdów samochodowych                                                     

Mechanik pojazdów samochodowych zna się na naprawie i obsłudze współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami.
Jako mechanik pojazdów samochodowych możesz pracować w warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych firm logistycznych,  firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne,  firmach produkujących różnego typu pojazdy.
 
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych
 
 
MOCNE STRONY: w trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B, diagnostyka i naprawa pojazdów
 
 

Operator obrabiarek skrawających

 

Operator obrabiarek skrawających potrafi obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie – CNC. Przygotowuje do pracy i prowadzi obróbkę na nowoczesnych tokarkach, frezarkach i szlifierkach. Należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy.
Jako operator obrabiarek skrawających będziesz pracował w zakładach produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 
MOCNE STRONY: nauka w nowoczesnych pracowniach obrabiarek konwencjonalnych oraz CNC, porozumienia z pracodawcami

 

 
PEWNA PRZYSZŁOŚĆ !
Zespół Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
ul. Górne Młyny 1
59-700 Bolesławiec
Tel. 75 732 30 01
www.zsmbc.eu.org
www.facebook.com/ZSMBoleslawiec/