Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Strefa kandydata w roku szkolnym 2019 / 2020

Oferta edukacyjna na rok 2019/2020
 
Dla KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ:
 
 

  1. Technik Mechanik

 
Technik mechanik  potrafi organizować i nadzorować proces produkcji, umie montować, instalować, uruchamiać, obsługiwać maszyny i urządzenia.
Jako technik mechanik będziesz pracował w zakładach produkcyjnych na stanowiskach związanych z procesem produkcji, obróbką mechaniczną, spawalnictwem, metaloplastyką, obsługą i programowaniem obrabiarek numerycznych albo możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 
 
MOCNE STRONY: kurs spawania, obrabiarki CNC, porozumienie z zakładami pracy
 
 

  1. Technik pojazdów samochodowych

 
Technik pojazdów samochodowych zna się na produkcji, eksploatacji, obsłudze i naprawie współczesnych pojazdów samochodowych. Dodatkowo poznaje przepisy ruchu drogowego i zdobywa prawo jazdy kategorii B.
Jako technik pojazdów samochodowych  możesz pracować w  salonach obsługi i sprzedaży samochodów, warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych firm logistycznych, firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne, firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach jak również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. warsztat naprawy samochodów albo możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 
MOCNE STRONY: w trakcie nauki kurs prawo jazdy kat. B, diagnostyka i naprawa pojazdów, porozumienie z zakładami pracy
 

        3 TECHNIK PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI ZŁÓŻ INNYCH NIŻ WĘGIEL   KAMIENNY
 
Technik podziemnej eksploatacji złóż innych niż węgiel kamienny to zawód, na który zgłosiło zapotrzebowanie KGHM Polska Miedź, aby lepiej dostosować  program kształcenia do wymogów nowoczesnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel.
Jako technik podziemnej eksploatacji złóż innych niż węgiel kamienny znajdziesz pracę w kopalniach rud miedzi, rud metali nieżelaznych, soli, gipsu i anhydrytu, w które obfituje nasz region.
Jeżeli masz zamiłowania naukowe, możesz podjąć pracę w biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego bazujących na technikach górniczych albo kontynuować naukę na uczelni wyższej.

 
Kwalifikacje zawodowe:
 
GIW.04. Eksploatacja podziemna złóż innych niż węgiel kamienny
GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż innych niż węgiel kamienny

 
MOCNE STRONY: Program kształcenia dostosowany do potrzeb kopalń miedzi. Stypendia dla najlepszych uczniów fundowane przez KGHM Polska Miedź S. A. Nagrody dla najlepszych uczniów, absolwentów i praktykantów fundowane przez Kopalnię Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o. Praktyki zawodowe w kopalniach podziemnych miedzi, gipsu i anhydrytu.
 

 
 

  1. Technik mechatronik

Technik mechatronik posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z technologii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Mechatronik to zawód interdyscyplinarnym (łączy w sobie wiedzę z wielu dziedzin techniki).
Jako technik mechatronik będziesz pracował w zakładach produkcyjnych na stanowiskach związanych z procesem produkcji, robotyką i automatyką lub biurach konstrukcyjnych. Będziesz potrafił obsługiwać i programować sterowniki PLC, roboty, i obrabiarki CNC.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06  Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 
 
MOCNE STRONY: robotyka, programowanie PLC, projektowanie i druk 3D,
CAD-CAM, obrabiarki CNC, porozumienie z zakładami pracy
 
 
 
 
 
Szkoła Branżowa I STOPNIA
Dla kandydatów po szkole podstawowej
 
 
 

  1. Mechanik pojazdów samochodowych                                                                                                                                                                                                                        (SZKOŁA BRANŻOWA)

 
Mechanik pojazdów samochodowych zna się na naprawie i obsłudze współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami.
Jako mechanik pojazdów samochodowych możesz pracować w warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych firm logistycznych,  firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne,  firmach produkujących różnego typu pojazdy.
 
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych
 
 
MOCNE STRONY: w trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B, diagnostyka i naprawa pojazdów
 
 
 

  1. Operator Obrabiarek Skrawających

(Szkoła Branżowa)
 
Operator obrabiarek skrawających potrafi obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie – CNC. Przygotowuje do pracy i prowadzi obróbkę na nowoczesnych tokarkach, frezarkach i szlifierkach. Należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy.
Jako operator obrabiarek skrawających będziesz pracował w zakładach produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 
MOCNE STRONY: nauka w nowoczesnych pracowniach obrabiarek konwencjonalnych oraz CNC, porozumienia z pracodawcami
 
 
Dla KANDYDATÓW PO GIMNAZJUM:
 
 

  1. Technik pojazdów samochodowych

 
Technik pojazdów samochodowych zna się na produkcji, eksploatacji, obsłudze i naprawie współczesnych pojazdów samochodowych. Dodatkowo poznaje przepisy ruchu drogowego i zdobywa prawo jazdy kategorii B.
Jako technik pojazdów samochodowych  możesz pracować w  salonach obsługi i sprzedaży samochodów, warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych firm logistycznych, firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne, firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach jak również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. warsztat naprawy samochodów albo możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 
MOCNE STRONY: w trakcie nauki kurs prawo jazdy kat. B, diagnostyka i naprawa pojazdów
 
 

  1. Technik górnictwa podziemnego

Technik górnictwa podziemnego to zawód, na który jest duże zapotrzebowanie, ponieważ eksploatacja surowców podlega przepisom prawa górniczego i na właścicielach kopalni ciąży obowiązek zatrudniania osób dozoru i kierownictwa ruchu ze średnim lub wyższym wykształceniem kierunkowym.
Jako technik górnictwa podziemnego znajdziesz pracę w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne. Jeżeli masz zamiłowanie naukowe, możesz podjąć pracę w biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego bazujących na technikach górniczych albo kontynuować naukę na uczelni wyższej.
Kwalifikacje zawodowe:
 
GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż
GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż
 
MOCNE STRONY: kierunki kształcenia objęte Patronatem KGHM Polska Miedź S.A. w ramach programu „ Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Współpraca z kopalnią Nowy Ląd
 

  1. Technik mechatronik

Technik mechatronik posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z technologii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Mechatronik to zawód interdyscyplinarnym (łączy w sobie wiedzę z wielu dziedzin techniki).
Jako technik mechatronik będziesz pracował w zakładach produkcyjnych na stanowiskach związanych z procesem produkcji, robotyką i automatyką lub biurach konstrukcyjnych. Będziesz potrafił obsługiwać i programować sterowniki PLC, roboty, i obrabiarki CNC.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06  Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 
MOCNE STRONY: robotyka, programowanie PLC, projektowanie i druk 3D,
CAD-CAM, obrabiarki CNC, porozumienie z zakładami pracy
 
 
 
Szkoła Branżowa I STOPNIA
Dla kandydatów po szkole gimnazjalnej
 
 
 

  1. Mechanik pojazdów samochodowych

(SZKOŁA BRANŻOWA)
 
Mechanik pojazdów samochodowych zna się na naprawie i obsłudze współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami.
Jako mechanik pojazdów samochodowych możesz pracować w warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych firm logistycznych,  firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne,  firmach produkujących różnego typu pojazdy.
 
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych
 
MOCNE STRONY: w trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B, diagnostyka i naprawa pojazdów
 
 
 

  1.  Operator Obrabiarek Skrawających

 (Szkoła Branżowa)
 
Operator obrabiarek skrawających potrafi obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie – CNC. Przygotowuje do pracy i prowadzi obróbkę na nowoczesnych tokarkach, frezarkach i szlifierkach. Należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy.
Jako operator obrabiarek skrawających będziesz pracował w zakładach produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 
 
MOCNE STRONY: nauka w nowoczesnych pracowniach obrabiarek konwencjonalnych oraz CNC, porozumienia z pracodawcami
 
 
 
PEWNA PRZYSZŁOŚĆ !
Zespół szkół mechanicznych
w Bolesławcu
ul. Górne Młyny 1
59-700 Bolesławiec
Tel. 75 732 30 01
www.zsmbc.eu.org
www.facebook.com/ZSMBoleslawiec/