Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

REGULAMIN INTERNETOWYCH KANAŁÓW INFORMACYJNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO W BOLESŁAWCU

REGULAMIN INTERNETOWYCH KANAŁÓW INFORMACYJNYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO
W BOLESŁAWCU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych w Internetowych Kanałach Informacyjnych Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu zwanych dalej IKI.
 2. Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu, zwany dalej Szkołą, oferuje treści w następujących internetowych kanałach informacyjnych:
  1. www.zsmbc.eu.org – Strona Szkoły.
  2. https://www.facebook.com/ZSMBoleslawiec/ - Profil Szkoły na portalu Facebook.
 3. Użytkownik korzystając z treści udostępnionych przez Szkołę wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownicy IKI Szkoły są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa i regulaminu obowiązującego w Szkole zasad współżycia społecznego.
 5. Obsługę techniczną Strony i serwera Strony zapewnia: INTERIUM Strony i Aplikacje Internetowe ul. Kościuszki 51/15, 59-700 Bolesławiec.
 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych w IKI, Dyrektor Szkoły powołuje administratora IKI zwanego dalej Administratorem.
 7. Administrator jest odpowiedzialny za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów oraz weryfikację zgód na publikację wizerunków osób umieszczanych w IKI Szkoły
 8. Do publikacji w IKI Szkoły nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób a także godzące w dobre imię Szkoły.
 9. W razie stwierdzenia zaistnienia na IKI treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem IKI Szkoły, Użytkownicy powinni powiadomić o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres Administratora.

II. KORZYSTANIE Z TREŚCI IKI

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach IKI jest bezpłatne.
 2. Użytkownik IKI zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych w IKI zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.

III. KOMENTARZE W SERWISACH

 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści propagujących przemoc oraz nienawiść rasową, religijną oraz etniczną.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających słowa i wyrażenia uznane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczania treści godzących w dobre imię Szkoły, innych Użytkowników IKI oraz osób trzecich.
 4. 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe.
 5. Za komentarze niezgodne z Regulaminem Szkoła nie bierze odpowiedzalności, jednocześnie Administrator ma prawo do natychmiastowego usunięcia opublikowanego komentarza, bez podania przyczyny.

IV. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych w IKI.
 2. Dane i informacje zawarte w IKI są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w IKI.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w IKI przez jej użytkowników.
 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane w serwisach, do których są odnośniki w artykułach IKI Szkoły.
 5. Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania IKI jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania IKI.
 6. Szkoła informuje, że niektóre usługi dostępne w IKI aktualnie lub w przyszłości, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii, umożliwiają użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie udostępnił swoje dane osobowe innym użytkownikom. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres Administratora: admzsmbc@gmail.com lub na adres pocztowy Szkoły: zsm_bc@pro.onet.pl.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.
 3. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe i inne zamieszczone w IKI są prawnie chronione i stanowią własność Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu. Zabrania się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania treści zamieszczonych w IKI bez uprzedniej, pisemnej zgody Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu.