Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

Szkolny  zestaw  podręczników   na  rok  szkolnym  2019 / 2020

 

Klasy pierwsze:

KLASY  PIERWSZE  NA  PODBUDOWIE
8-LETNIEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 
Podręczniki do klas TECHNIKUM z przedmiotów ogólnokształcących
 
Język polski – K. Budyna, B. Kapela-Bagińska, J. Manthey, J. Zaporowicz, T. Zieliński, „Sztuka wyrazu.
Język polski podręcznik do liceum i technikum”, zakres podstawowyi rozszerzony, część 1 – starożytność, średniowiecze, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 
Język angielski – M. Umińska, P. Reilly, T. Siuta, B. Michałowski, „Focus 1 Second Edition”, Wydawnictwo Pearson Central Europe (podręcznik + ćwiczenia)
 
Język niemiecki – G. Montalli, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, B. Niebrzydowska, A. Lipczak, „Komplett plus 1”, Wydawnictwo Klett Polska
 
Matematyka – W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, „Matematyka 1”, podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era
 
Historia – M. Pawlak, A. Szweda, „Poznać przeszłość 1”, podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era
 
Chemia – I. Bylińska, „Chemia 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej”, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o
 
 
 
Podręczniki do klas Szkoły Branżowej I stopnia z przedmiotów ogólnokształcących

Język polski - A. Klimowicz, J Ginte,  „To się czyta!”, podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia, Wydawnictwo Nowa Era
 ​
 Matematyka – K. Wej, W. Babiański, „To się liczy!”, podręcznik do matematyki dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia, Wydawnictwo Nowa Era
 
Język niemiecki – C. Tkadlečková, P. Tlustý, D. E.Machowiak, A. Lipczak, M. Weiß, „Genau! Plus 1”, Wydawnictwo Klett Polska
 
Historia – S. Zając, „Dziś historia 1, podręcznik dla klasy I szkoły branżowej I stopnia”, SOP Oświatowiec, Toruń sp. z o.o.

 
 Podręczniki do klasy 1bwp – mechanik pojazdów samochodowych – przedmioty zawodowe
1. „Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym”, D. Stępniewski, WKŁ
2. „Podstawy konstrukcji maszyn”, K. Grzelak, WSiP
3.A.  „Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Budowa, obsługa, diagnostyka i naprawa” cz. 1 i 2, M. Gabryelewicz, WKŁ
3.B.  „Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych”, P. Fundowicz, M. Radzimierski, M. Wieczorek, WSiP
Uwaga: Zależnie od dostępności można wybrać podręcznik 3.A. lub 3.B.  

 
 
 
KLASY  PIERWSZE  NA  PODBUDOWIE
GIMNAZJUM

 
Podręczniki do klas TECHNIKUM z przedmiotów ogólnokształcących
 
Język polski – M. Chmiel, A. Równy, „Ponad słowami”, podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, wydawnictwo Nowa Era, poziom  podstawowy i rozszerzony, klasa 1, część 1 i 2
 
Język  angielski – Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Bratyshaw, Bartosz Michałowski, „Matura  Focus 1” (podręcznik + ćwiczenia); Wydawnictwo Pearson Longman
 
Język  niemiecki – G. Montalli, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, B. Niebrzydowska, A. Lipczak, „Komplett 1”, Wydawnictwo Klett Polska
 
Matematyka – W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, „MATeMAtyka 1”, podręcznik
dla szkół ponadgimnazjalnych z płytą CD-ROM, zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era
 
Wiedza  społeczeństwie – Z. Smutek, J. Maleska, seria „Odkrywamy na nowo”, podręcznik dla  szkół  ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON
 
Geografia – Sławomir Kurek, seria „Odkrywamy na nowo”, podręcznik dla  szkół  ponadgimnazjalnych, zakres  podstawowy, wydawnictwo OPERON
 
Fizyka – Grzegorz Kornaś, „Fizyka”, podręcznik  dla  szkół ponadgimnazjalnych, zakres  podstawowy, seria „Odkrywamy na nowo”, wydawnictwo OPERON
 
Biologia – E. Bonar i inni, „Biologia na czasie”, wydawnictwo Nowa Era, zakres podstawowy
 
Chemia – H. Gulińska, K. Kuśmierczyk, „Chemia zakres  podstawowy”, wyd. WSiP
 
Edukacja  dla  bezpieczeństwa – podręcznik  dla  szkół  ponadgimnazjalnych, seria „Odkrywamy na nowo”, wydawnictwo  OPERON              
 
Religia – ks. J. Szpet, D. Jackowiak, „Moje miejsce w Kościele”, wydawnictwo Święty  Wojciech,  Poznań
 
 
Podręczniki  do  klas  Szkoły  Branżowej  I  stopnia  z  przedmiotów  ogólnokształcących
 
Język  polski– E. Nowosielska, U. Szydłowska, „Zrozumieć świat”, wydawnictwo Nowa Era, podręcznik do trzyletnich ZSZ,
klasa 1
 
Język  niemiecki – C. Tkadlečková, P. Tlustý, „Genau! 1”, Wydawnictwo Klett Polska
 
Matematyka – A. Cewe, M. Krawczyk, M. Kruk, A. Magryś-Walczak, H. Nahorska, „Matematyka w ZSZ”, klasy 1-3, Wydawnictwo Podkowa   
 
Historia – seria: B. Burda i in., seria „Odkrywamy na nowo”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON, część  1
 
Geografia – seria „Odkrywamy na nowo”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres  podstawowy, wydawnictwo OPERON
 
Fizyka – Grzegorz Kornaś, „Fizyka”, podręcznik  dla  szkół  ponadgimnazjalnych, zakres  podstawowy, seria „Odkrywamy na nowo”, wydawnictwo OPERON
 
Biologia – E. Bonar i inni, „Biologia na czasie”, wydawnictwo Nowa Era, zakres podstawowy
 
Chemia – seria „Ciekawi świata”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON 
 
Edukacja  dla  bezpieczeństwa – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, seria „Odkrywamy na nowo”, wydawnictwo OPERON 
 
 

 

  •  Klasy 2-4:

                                                                                             
Klasy  II  technikum  przedmioty  ogólnokształcące
 
1.Język  polski -  ,, Ponad  słowami” podręcznik  do  języka  polskiego  dla  liceum  i  technikum   wydawnictwo  Nowa  Era,  poziom  podstawowy i rozszerzony, klasa 2 część  1
 
2.Język  angielski- Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel  Bratyshaw,  Bartosz  Michałowski, Matura  Focus 2 ( podręcznik + ćwiczenia)
 
3.Język  niemiecki  - ,,Welttour 2” ,  wydawnictwo  Nowa  Era , podręcznik + ćwiczenia
 
4.Matematyka – W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, Matematyka  2 zakres podstawowy  wyd.  Nowa  Era
 
5.Geografia  rozszerzona - Maria Zawadzka-Kuc, Radosław  Wróblewski, seria ,, Ciekawi  świata” 1, podręcznik dla  szkół ponadgimnazjalnych  zakres  rozszerzony,  wydawnictwo  OPERON ( dla  klasy  II TS  i  II  TG)
 
6.Fizyka  rozszerzona – Grzegorz  Komaś, seria ,, Ciekawi  świata”1, podręcznik  dla szkół  ponadgimnazjalnych    zakres  rozszerzony,  wyd. OPERON ( dla  klasy II TM)
 
7.Podstawy  przedsiębiorczości- Piotr  Krzyszczak, seria  ,, Ciekawi  świata”,  wyd. OPERON
 
8.Wiedza  o  kulturze – Alicja Kisielewska, Andrzej  Kisielewski, Adele Prochyra, seria         ,, Ciekawi  świata”, wyd. OPERON
 
9.Religia  - ks. J. Szpet, D. Jackowiak ,, Moje  miejsce  w Świecie” wydawnictwo Święty  Wojciech  Poznań
 
10.Historia  i  społeczeństwo- Adam  Balicki, Historia  i  społeczeństwo, Ojczysty  panteon  i  ojczyste  spory,  seria  Odkrywamy  na  nowo,  wydawnictwo  OPERON
 
  Klasy  II  technik  mechatronik  przedmioty  zawodowe
 
1.Elektrotechnika  i  elektronika-    praca  zbiorowa ,, Podstawy  mechatroniki” wyd REA,
                  - Jabłoński, Płoszajski ,, Elektrotechnika z  automatyką”
                  - Jabłoński ,, Elektrotechnika”
                  - inne  podręczniki  z  zakresu  elektrotechniki i  elektroniki  po  konsultacji  z 
                     nauczycielem    
2.Technologie  i  konstrukcje  mechaniczne - B. Kozak,  Mechanika  techniczna ,  wyd. WSiP;
- J. Zawora, Podstawy  technologii  maszyn,  wyd. WSiP
- A. Rutkowski,  Części  maszyn  WSiP
3.Podręczniki  do  przedmiotów  mechatronicznych  będą  podane  we  wrześniu
 
Klasy  II  technik  górnictwa  przedmioty  zawodowe
 
1.BHP -  klasa  technik  górnik – Damian  Macek , Przepisy  prawne  i  zagrożenie  w  górnictwie, Wydawnictwo  Naukowe  Śląsk
 
2.Obsługa  maszyn  – Jerzy  Antoniak ,  Maszyny  górnicze,  wyd. WSiP
 
Klasa  II  technik  pojazdów  samochodowych  przedmioty  zawodowe
 
 1.Wyposażenie  elektryczne  pojazdów, – A. Hern, H. J. Richl, Elektrotechnika  i  elektronika  w  pojazdach  samochodowych,  wyd.  Wydawnictwa  Komunikacji  i  Łączności
 
2.Podstawy  konstrukcji  maszyn - P.Boś, S. Sitarz, Podstawy  konstrukcji  maszyn cz. 1, Wstęp   do  projektowania,  cz. 2  Techniki  wytwarzania  i  maszynoznawstwo  wyd. WŁK
 
 Klasa  II  technik  mechanik  przedmioty  zawodowe
 
1.Technologia  napraw  elementów  maszyn, urządzeń  i  narzędzi – Janusz  Figurski,  Stanisław  Popis, Naprawa  i  konserwacja  elementów  maszyn,  urządzeń  i  narzędzi, wyd. WSiP
 
                                                                                                                  
 Klasa  III  technikum  przedmioty  ogólnokształcące
 
1.Język  polski -  ,, Ponad  słowami” podręcznik  do  języka  polskiego  dla  liceum  i  technikum   wydawnictwo  Nowa  Era,  poziom  podstawowy i rozszerzony, klasa 2 część  2
 
2.Język  niemiecki – Repetytorium  maturalne  wyd. Pearson, język  niemiecki  poziom podstawowy
 
3.Język  angielski- Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel  Bratyshaw,  Bartosz  Michałowski, Matura  Focus 3 ( podręcznik + ćwiczenia)
 
4.Matematyka – W. Babiański  i  in., Matematyka 3, zakres  podstawowy, wyd. NOWA  ERA
 
5.Fizyka  rozszerzona-seria ,, Ciekawi  świata”2, podręcznik  dla szkół  ponadgimnazjalnych    zakres  rozszerzony,  wyd. OPERON ( dla  klasy III TM  i  III T1)
 
6.Geografia  rozszerzona -  J.Stasiak,seria ,, Ciekawi  świata” 2, podręcznik dla  szkół ponadgimnazjalnych  zakres  rozszerzony,  wydawnictwo  OPERON ( dla  klasy  III TS  i  III  TG)
 
7.Religia – Zbigniew  Marek , Jestem  świadkiem  Chrystusa  w  Świecie, wyd. WAM Kraków
 
8.Historia  i  społeczeństwo  przedmiot  uzupełniający –B. Burda i  inni,, Europa  i  świat” seria  Odkrywamy  na  nowo, wyd. OPERON
 
Klasa  III  technik  mechatronik  przedmioty  zawodowe
 
1.Technologia  i  konstrukcje  mechaniczne  – J. Zawora, Podstawy  technologii  maszyn  wyd. WSiP
  -J. Rutkowski , Części  maszyn, wyd. WSiP
 
2.Pracownia  pneumatyki  i  hydrauliki – Urządzenia  i  systemy  mechatroniczne, praca  zbiorowa  pod  kierunkiem  M. Olszewskiego, część  1  i  2 , wyd. REA
 
3.Pracownia  technologii  i  konstrukcji  mechanicznych- J. Zawora,  Podstawy  technologii  maszyn , WSiP
 
 
 
 
 
 
 Klasa  III  technik  pojazdów  samochodowych  przedmioty  zawodowe
 
1.Wyposażenie elektryczne  pojazdów  samochodowych ( klasa  III TS) –A. Herner, H J. Reihl ,, Elektrotechnika  i  elektronika  w  pojazdach  samochodowych’,  wyd. WKŁ  wyd. III 2009 r.
 
 
  Klasa  IV  technikum  przedmioty  ogólnokształcące
 
1.Język  polski -  ,, Ponad  słowami” podręcznik  do  języka  polskiego  dla  liceum  i  technikum   wydawnictwo  Nowa  Era,  poziom  podstawowy i rozszerzony, klasa 3
 
2.Język  niemiecki –  Repetytorium  maturalne  wyd. Pearson, język  niemiecki  poziom podstawowy
 
3.Język  angielski – Longman  Repetytorium  Maturalne – podręcznik  poziom  podstawowy i  rozszerzony PEARSON  M. Umińska, B. Hartings, D. Chandfer ( Matura 2015)
 
4Matematyka – W. Babiański i in., Matematyka  3,  zakres podstawowy, wyd. NOWA  ERA  
 
5.Historia  i społeczeństwo- B. Halczak, R. Józefiak, M. Szymczak, Wojna  i  wojskowość, wyd. OPERON
- A. Balicki, Rządzący  i  rządzeni,  wyd. OPERON
 
6.Geografia  rozszerzona – Zbigniew  Zaniewicz  seria ,, Ciekawi  świata” 3  część  1  i  2, podręcznik dla  szkół ponadgimnazjalnych  zakres  rozszerzony, wydawnictwo  OPERON ( dla  klasy IV TS  i IV  TG)
 
7.Fizyka  rozszerzona- Grzegorz  Kornas, seria ,, Ciekawi  świata”2  część  2, podręcznik  dla szkół  ponadgimnazjalnych    zakres  rozszerzony,  wyd. OPERON ( dla  klasy IV TM  i  IV T1)
 
8.Religia – Zbigniew  Marek,  Jestem  świadkiem  Chrystusa w rodzinie, wyd. WAM Kraków
 
Przedmioty  zawodowe  klasa  IV TS
 
 1.Organizacja  i  zarządzanie  przedsiębiorstwem  samochodowym – Stanisław  Kowalczyk, Organizacja  i  zarządzanie  przedsiębiorstwem  samochodowym,  wyd.WSiP
 
2.Język  niemiecki  zawodowy – Monika  Rolbiecka, Jarosław  Kucharczyk ,, Deutsch  fur Profis  język  niemiecki  zawodowy  dla  szkół  ponadgimnazjalnych” branża  mechaniczna wyd. Lektor  Klett
 
Przedmioty  zawodowe  IV  TM 
 
1.Działalność  gospodarcza – T. Gorzelany, W. Aue, Prowadzenie  działalności  gospodarczej, wyd.WSiP
 
 
 
Przedmioty  zawodowe  klasa  IV TG
 
1.Działalność  gospodarcza – T. Gorzelany, W. Aue, Prowadzenie  działalności  gospodarczej, wyd.WSiP
 
2.Język  niemiecki  zawodowy  - W. Borkowy, B. Kujawa, B.Szymoniak, Mit  Beryf  auf  Deutsch,  wyd.  Nowa  Era,  Warszawa 2013
 
  
 Wykaz  podręczników  dla  Szkoły  Branżowej  I  stopnia
 

Podręczniki  do  przedmiotów  zawodowych  dla  mechaników  pojazdów  samochodowych
 
1.BHP-  Dariusz  Stępniewski, Bezpieczeństwo  w  warsztacie  samochodowym, wyd. Wydawnictwo  Komunikacji  i  Łączności
 
2.Podstawy  konstrukcji  maszyn-P. Boś, S. Sitarz, Podstawy  konstrukcji  maszyn, Wstęp  do  projektowania  cz. 1, Techniki  wytwarzania  cz. 2,wyd. Wydawnictwa  Komunikacji  i  Łączności
 
3.Podstawy  elektrotechniki – A. Hern, H. J. Richl, Elektrotechnika  i  elektronika  w  pojazdach  samochodowych,  wyd.  Wydawnictwa  Komunikacji  i  Łączności
 
 
Podręczniki  do  przedmiotów  zawodowych  dla   operatorów  obrabiarek  skrawających 
 
1.Technologia  obróbki  skrawaniem: Przygotowanie  konwencjonalnych obrabiarek  skrawających do obróbki  wyd. WSiP
 
- Wykonywanie  obróbki  na  konwencjonalnych  obrabiarkach  skrawających,wyd. WSiP
 
Podręczniki  do  klas  drugich  z  przedmiotów  ogólnokształcących
 
1.Język  polski -  E. Nowosielska, U. Szydłowska  ,, Zrozumieć  świat” wydawnictwo
  Nowa  Era,  podręcznik  dla trzyletnich  ZSZ  klasa 2
 
2.Język  niemiecki  - ,, Genau” cz. 2,  wyd. Lektorklett
 
3.Matematyka – A. Cewe, M. Krawczyk, M. Kruk, A. Magryś-Walczak, H. Nahorska
                              Matematyka  w  ZSZ klasy 1-3,  wydawnictwo  Podkowa     
 
4.Historia –B. Burda i in.seria: ,, Odkrywamy  na  nowo ”podręcznik  dla  szkół  ponadgimnazjalnych  zakres  podstawowy,  wydawnictwo  OPERON  część 2
 
5.Religia – ks. J. Szpet, D. Jackowiak , Moje  miejsce  w  Świecie, wyd. Święty  Wojciech  Poznań
 
Podręczniki  do  przedmiotów  zawodowych dla  mechaników  pojazdów  samochodowych
 
1.Pracownia  pkm-P. Boś, S. Sitarz, Podstawy  konstrukcji  maszyn, Wstęp  do  projektowania  cz. 1, Techniki  wytwarzania  cz. 2,wyd. Wydawnictwa  Komunikacji  i  Łączności
 
2.Budowa  i  naprawa  pojazdów  samochodowych- Budowa  i  eksploatacja  pojazdów  cz. 1  i 2,  wyd. VOGEL
 
3.Pracownia elektrotechniki i elektroniki- Grzegorz  Dyga, Grzegorz  Trawiński, Diagnostyka  układów  elektrycznych i  elektronicznych, wyd. WSiP Warszawa  2014
 
Podręczniki  do  przedmiotów  zawodowych  dla   operatorów  obrabiarek  skrawających 
 
1.Technologia  obróbki  skrawaniem: Przygotowanie  konwencjonalnych obrabiarek  skrawających do obróbki  wyd. WSiP
- Wykonywanie  obróbki  na  konwencjonalnych  obrabiarkach  skrawających,wyd. WSiP
 
Klasa  III  mechanik  pojazdów  samochodowych
 
1.Język  polski – U. Szydłowska, Zrozumieć  świat  cz. 2,  wyd. NOWA  ERA
                             Wyrazić  słowem  cz. 2,  wyd.  NOWA  ERA
2.Język  niemiecki - ,, Genau” cz. 2  i  cz. 3  wyd. Lektorklett
 
2.Matematyka – A. Cewe, M. Krawczyk,  Matematyka  2  w  ZSZ,  wyd. PODKOWA
 
3.Wyposażenie elektryczne  samochodów – J. Sokolik, Elektrotechnika  samochodowa, WSiP
                 J. Ocieszyński, Elektrotechnika  i elektronika  pojazdów  samochodowych, WSiP
 
4.Obsługa  i  naprawa  samochodów – Mechanik  pojazdów  samochodowych. Budowa 
                                                        i  eksploatacja  pojazdów  cz. 1 i 2, wyd. VOGEL
 
5.Religia –ks. J.Szpet, D. Jachowiak ,, Świadek  Chrystusa w  rodzinie”, podręcznik  dla  klasy  3 szkoły  ponadgimnazjalnej,  wyd. Święty  Wojciech  Poznań