Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Zaświadczenia lekarskie

Proszę osoby, które zostały przyjęte do naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020, o jak najszybsze dostarczenie do sekretariatu zaświadczeń lekarskich potwierdzających możliwość podjęcia nauki w wybranych zawodach, o ile jeszcze tego nie zrobiły.

 W załączniku stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wymogu złożenia zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: