Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Zaświadczenia

Zaświadczenia
Sekretariat szkoły wydaje uczniom oraz ich rodzicom zaświadczenia potwierdzające pobieranie nauki w określonym roku szkolnym. Zaświadczenia te mogą być przedstawiane w:

  • Zakładzie pracy,
  • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • Wojskowej Komendzie Uzupełnień,
  • innych instytucjach wymagających potwierdzenie pobierania nauki w szkole ponadgimnazjalnej czy ponadpodstawowej.

Sekretariat wystawia zaświadczenia po złożeniu zapotrzebowania na jego wystawienie, z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem. Zapotrzebowanie można złożyć na karteczce lub ustnie i musi zawierać następujące dane:

  • nazwisko i imię ucznia,
  • nazwę klasy, do której zapisany/a jest uczeń/ uczennica,

Dla potrzeb Wojskowej Komendy Uzupełnień, zapotrzebowanie powinno zawierać następujące dane:

  1. nazwisko i imię ucznia,
  2. nazwę klasy, do której zapisany/a jest uczeń
  3. wpis do jakiego WKU należy poborowy (np.: WKU Bolesławiec lub WKU Lwówek Śląski).