Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Z wizytą w Lovink Polska i Weber Hydraulika

Na zaproszenie pracowników zakładów Weber Hydraulika i Lovink Polska, znajdujących się na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach w piątek 18 marca uczniowie drugiej klasy technikum mechatronicznego zapoznawali się z procesami produkcji tych zakładów. Uczniowie bolesławieckiego "Mechanika" obserwowali proces produkcji elementów emaliowanych w zakładzie Lovink Polska, a podczas wizyty w Weber Hydraulika mieli możliwość zapoznać się z technologią produkcji siłowników hydraulicznych i podnośników samochodowych.
Wizyty w zakładach produkcyjnych na terenie strefy, które współpracują z Zespołem Szkół Mechanicznych w Bolesławcu już od dłuższego czasu, stały się już tradycją.
 Dzięki życzliwości kierownictwa obu zakładów przedstawiciele Zespołu Szkół Mechanicznych są tam częstymi gośćmi, a wielu uczniów odbywa tam praktyki, staże, a po ukończeniu szkoły znajduje zatrudnienie jak również w czasie nauki podejmuje pracę w okresie wakacji.

Z procesem produkcji elementów emaliowanych w Lovink Polska uczniów zapoznawali pan Marcin Pilitowski - dyrektor zakładu,  oraz pan Piotr Ojewski – kierownik produkcji.
 Natomiast o rozwoju firmy Weber Hydraulika, jej planach rozwoju i zasadach rekrutacji opowiadała pani Danuta Wawrzkiewicz, która podkreśliła, że wśród poszukiwanych przez zakład pracowników szczególnie dużą grupę stanowią pracownicy z wiedzą z zakresu rysunku technicznego i znajomości zasad budowy i montażu maszyn, oraz operatorzy obrabiarek skrawających.
 Proces produkcji w praktyce prezentowali uczniom kierownik działu logistyki Jacek Ząbkowski i kierownik działu montażu Dariusz Szymański. Dużym zainteresowaniem podczas wizyty w Weber Hydraulika cieszyły się przygotowane przez pracowników Weber Hydraulika panów Gręde i Srokę stanowiska na których uczniowie mogli spróbować swoich sił w pracy i samodzielnie zmontować elementy siłowników i podnośników hydraulicznych.
Dzięki rozmową z pracownikami – starszymi kolegami, którzy niedawno skończyli Zespół Szkół Mechanicznych, a dziś pracują w Weber Hydraulika i Lovink Polska uczniowie przekonali się, że umiejętności i wiedza którą zdobywają w szkole sprawdzają się w praktyce i są ceniona w obu tych zakładach. Absolwenci bolesławieckiego Mechanika są postrzegani przez pracodawców jako dobrze przygotowani fachowcy i wynagradzani adekwatnie do swojej wiedzy i umiejętności.
Uczniowie wrócili z wycieczki pełni nowych doświadczeń i przekonani, że wybór Zespołu Szkół Mechanicznych i kształcenia w zawodzie technik mechatronik zapewni im w przyszłości zatrudnienie i możliwość wykonywania ciekawej pracy w zawodzie którego się uczą. Opiekunami grupy byli pani Danuta Jasiukiewicz i pan Józef Fukas.
 

medium_3.JPG