Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Uwaga: Ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych wyniki prezentujemy podając do weryfikacji cztery ostatnie cyfry numeru PESEL.

Wyniki można zobaczyć tutaj

Świadectwa oraz dyplomy i suplementy
Jednocześnie uprzejmie informuję, że – ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania
jednostek systemu oświaty – termin przekazania:
1) świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie zdającym
2) dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów zdającym
zostanie ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Szkoły.
 
Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec lipiec 2020 r.
przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.
Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację
ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –
lipiec 2020 r. do 31 marca br. do dyrektora macierzystej szkoły.
 
Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail do sekretariatu szkoły:
egzaminy_zsm@onet.pl 
 
Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent znajdziecie na stronie OKE Wrocław. W miejsce na adres trzeba wkleić https://oke.wroc.pl/informacje-dla-zdajacych/
a następnie otworzyć i wydrukować druk deklaracji.