Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Wycieczka na Politechnikę

13 grudnia 2018 roku uczniowie technikum mechatronicznego (w ramach współpracy ZSM z Politechniką Wrocławską) odwiedzili Wydział Mechaniczno-Energetyczny.  W czasie tej wizyty najpierw wysłuchali krótkiej prezentacji Prodziekana ds. studenckich dr inż. Andrzeja Tatarka, który przedstawił historię i dzień współczesny Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Po tym wprowadzeniu uczniowie brali udział w zajęciach przeprowadzanych dla nich w wydziałowych laboratoriach.
W laboratorium Kriogeniki mgr inż. Aleksander Kopczyński przedstawił zastosowania niskich temperatur w technice oraz przeprowadził kilka doświadczeń z wykorzystaniem ciekłego azotu (m.in. zademonstrował działanie nadprzewodnika).
W laboratorium Mechaniki Płynów dr inż. Andrzej Sitka zademonstrował działanie stanowisk do badania różnych aspektów przepływu cieczy oraz zapoznał uczniów ze zjawiskiem kawitacji i jej skutkami.
W laboratorium Procesów Spalania inż. Wiesław Ostropolski zapoznał uczniów teoretycznie i praktycznie z badaniami wybuchowości materiałów pyłowych (m.in. mąki) oraz przebiegiem wybuchu mieszaniny powietrza z gazem propan-butan.
Przeprowadzone zajęcia były bardzo ciekawe i zainteresowały uczniów  oraz poszerzyły ich wiedzę w zakresie prezentowanych zajęć. Spotkanie to doszło do skutku dzięki porozumieniu o współpracy Zespołu Szkól Mechanicznych z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej oraz zaangażowaniu w jego organizację prodziekana  ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. nadzw. dr hab. inż. Sławomira Pietrowicza oraz dr inż. Artura Jędrusyny, który od kilku lat koordynuje współpracę Wydziału z naszą Szkołą.