Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Szanowni Kandydaci

     W związku z aktualnym zagrożeniem Covid-19 oraz licznymi wątpliwościami dotyczącymi harmonogramu rekrutacji i dostarczenia badań lekarskich kandydatów zakwalifikowanych do szkół zawodowych informuję, iż wychodząc naprzeciw potrzebom i obostrzeniom sanitarnym zachęcamy, aby ilość przyjść do szkoły zmniejszyć do minium, tj.:
1. do dnia 10 lipca 2020r.  – złożenie wniosku w wersji papierowej (jeśli nie został złożony w wersji elektronicznej z podpisem elektronicznym w postaci Profilu Zaufanego) wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Podczas tej wizyty Kandydaci otrzymają skierowanie na badania lekarskie,
2. do dnia 04 sierpnia 2020r. – uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

Ze względu na długi czas oczekiwania na badania u lekarza medycyny pracy informujemy, iż

  1. w przypadku otrzymania zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy należy takowe zaświadczenie dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie wskazanym w harmonogramie.
  2. w przypadku ustalenia terminu wizyty lekarskiej w późniejszym terminie, należy złożyć oświadczenie w sekretariacie szkoły o wyznaczonym terminie badań lekarskich.

Oświadczenie może być złożone pisemnie na terenie szkoły lub w wersji elektronicznej przesłanej na adres: zsm_bc@pro.onet.pl  
Dla kandydatów, którzy wskazali następujące zawody:

  1. Technik pojazdów samochodowych
  2. Mechanik pojazdów samochodowych

przypominamy, iż od lekarza medycyny pracy powinni otrzymać dwa dokumenty:

  1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobierania nauki w wybranym zawodzie.
  2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami w kategorii wskazanej w skierowaniu

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa  i wyników egzaminu najpóźniej do 18 sierpnia do godz. 15:00. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego należy poinformować dyrektora szkoły o przyczynie niedotrzymania terminu w formie papierowej lub elektronicznej. Ostateczny termin na złożenie zaświadczenia upływa 25 września.
UWAGA! W przypadku niezłożenia  wszystkich wymaganych dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

PORADNIK -  JAK ZAPISAĆ SIĘ DO SZKOŁY

WSZYSTKICH KANDYDATÓW, KTÓRZY NIE BIORĄ UDZIAŁU W ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI, BĄDŹ NIE WIEDZĄ JAK SIĘ ZALOGOWAĆ - ZAPRASZAMY DO SZKOŁY - POMOŻEMY WAM wink

Załączniki: