Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Pracownie górnicze w Mechaniku doposażone!

Wraz z końcem lipca 2016 roku zakończyliśmy w szkole realizację umowy darowizny pomiędzy Fundacją KGHM Polska Miedź w Lubinie, a Zespołem Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, w kwocie 55.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu doposażenia dwóch sztolni wybudowanych w budynku szkoły, w których odbywać się będzie kształcenie młodzieży w zawodzie technik górnictwa podziemnego oraz odbywać się będą egzaminy zawodowe w kwalifikacjach M.11 i M.39 w ramach projektu pn. "Doposażenia ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie Technik Górnictwa Podziemnego w kwalifikacjach M.11 Eksploatacja złóż podziemnych oraz M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu przy ul. Górne Młyny 1".
W ramach projektu zakupiono: drewno sosnowe, stojaki Valent, stojaki SV, strzemiona, rozpory, siatki zaczepowe i tkaninę wentylacyjną do wykonania obudów wraz z osłonami, sprzęt techniczny tj. podciągarki do stojaków, podporę i obsadę wiertarki, młotowiertarkę, pilarkę i szereg mniejszych narzędzi będących wyposażeniem górnika. Ponadto w pracowniach zostały wykonane instalacje elektryczna, sprężonego powietrza, wodna i sieciowa. W ramach doposażania nabyto do montażu lutnie wentylacyjne kołnierzowe i elastyczny rękaw wentylacyjny, a od firmy DLK Sp. z o.o. z Jaworzna w ramach darowizny szkoła otrzymała elastyczne przewody wentylacyjne: lutnie ssące wykonane w klasach A, B, C, lutnie tłoczące wykonane z trzech różnych rodzajów tkanin oraz lutnie tłoczącą perforowaną i 10 szt. złącz do łączenia lutni. Zakupiono również sprzęt pomiarowy tj. termohigrometr oraz notebooki HP wraz z oprogramowaniem i program MikroMap.
Mimo trudności w sektorze górniczym z Węglokoks Kraj Sp. z o.o. z kopalni Bobrek- Piekary  szkoła otrzymała w darowiźnie stropnice SCGB, a Przedsiębiorstwo- Handlowo- Usługowe WITMET Sp. z o.o. z Witkowic k. Kęt przekazało również w darze szkole złącza kabłąkowe ŁKW z kształtownika JŁ25 (do rozpór SV25) oraz śruby hakowe z nakrętkami do łączenia stojaków z rozporami SV25.
W planach wynikających z wymogów egzaminacyjnych jest również wybudowanie odcinka torowiska wąskotorowego. Na jego potrzeby zakupiono już brakujące wyposażenie, czyli: szyny, podkłady, śruby i wkręty oraz do wypełnienia kliniec bazaltowy i obrzeża betonowe.
W realizacji projektu uczestniczył również Powiat Bolesławiecki, który finansował wkład własny do umowy darowizny w kwocie 30.000,- zł.
W/w urządzenia, narzędzia, meble i materiały wykorzystywane będą od września jako pomoce podczas zajęć lekcyjnych z uczniami kierunku Technik Górnictwa Podziemnego.
Z nabytych elementów rozbudowano i doposażono zbudowane sztolnie w obudowie prostokątnej i łukowej, na których uczniowie uczą się sztuki górniczej.
W tym miejscu dziękujemy jeszcze raz Fundacji KGHM Polska Miedź, Starostwu Powiatowemu w Bolesławcu oraz innym firmom, instytucjom i osobom za środki finansowe, zaangażowanie i pomoc w realizacji tego projektu. Podziękowania kierujemy również do władz i pracowników Huty Łabędy za pomoc w zakresie doradztwa, darowizny i życzliwości.