Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Po co się uczyć?

Po co mamy się uczyć ?!
Nauka ma charakter interdyscyplinarny. Przecież prace badawcze, eksperymenty, wynalazki powstają na styku różnych dziedzin naukowych. A więc, interdyscyplinarność nie jest nowym zjawiskiem w nauce.  Jednak dopiero od niedawna kładzie się na nią nacisk. W naukach ścisłych interdyscyplinarność jest już koniecznością. Nie można przecież zrozumieć wielu problemów, nie mówiąc już o nowych odkryciach, bez połączenia wielu różnych dyscyplin naukowych. W związku z tym, uczymy się nie tylko w szkolnych ławkach. Człowiek uczy się, przez całe życie, zderzając się z różnymi dziedzinami, w różnorodnych sytuacjach, zdobywając doświadczenie życiowe.
My, nasze doświadczenia zdobywany odwiedzając Uczelnie Wyższe i Instytuty Naukowe. Poszukujemy inspiracji, motywacji do działania i życiowego celu. Nasze edukacyjne wycieczki są inspiracją do poszerzania  horyzontów i budowania przyszłej kariery edukacyjno – zawodowej. Nasze wycieczki pokazują nam jak można żyć i z jakimi wyzwaniami będziemy musieli się mierzyć w przyszłości. Nasze wycieczki to okazja do efektywnej nauki poprzez doświadczenie, inspirujące wykłady, pokazy, laboratoria i doświadczenia. Nasze wycieczki to poznawanie innowacyjnych rozwiązań, nowinek technicznych i technologicznych. Nasze wycieczki to spotkania z wykładowcami akademickimi, profesorami i doktorami, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami i własnymi wnioskami. Nasze wycieczki to okazja do budowani relacji międzyludzkich, budowania wzajemnego szacunku  i zaufania. Nasze wycieczki uczą nas mądrości życiowej.
Odwiedziliśmy Politechnikę Wrocławską – Wydział Mechaniczny,  Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Elektryczny, Wydział Elektroniki, Fotonki i Mikrosystemów,   Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.  Byliśmy gośćmi  w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.  Braliśmy udział  w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Mechaniczny oraz Aeroklub Ziemi Lubuskiej. Aktywnie uczestniczyliśmy w zajęciach organizowanych przez Centrum Wiedzy  w Bolesławcu.
Jesteśmy ciekawi świata.  Jak mówił George Bernard Shaw "W życiu nie chodzi o to, by siebie odnaleźć. W życiu chodzi o to, aby siebie samego stworzyć". My, tworzymy siebie każdego dnia, bo w każdym z nas jest potencjał, który wzmacniamy.
Inf.
Liliana Galar
Bożena Galar