Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Ograniczenia od 24 października do 8 listopada br.

Ograniczenia od 24 października do 8 listopada br.
 
Witam.
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 W okresie od 24 października do 8 listopada br. wprowadzam w Zespole Szkół Mechanicznych częściowe ograniczenia funkcjonowania Szkoły. Ograniczenia będą polegały na realizowaniu wszystkich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Zajęcia szkolne będą odbywały się według następujących zasad:
 
 - Wszystkie zajęcia (również zajęcia praktyczne) realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie z wykorzystaniem platformy GSiut).
 
- W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu Piotr Księżyk