Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Ogłoszenie dotyczące terminów i miejsc zdawania egzaminów zawodowych w sesji lato 2022r.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora CKE informuję, że egzaminy zawodowe odbędą się zgodnie z załączonym harmonogramem.
Jednocześnie przypominam, że zdający mają obowiązek zgłoszenia się na egzamin pół godziny przed jego rozpoczęciem oraz powinni posiadać ze sobą dowód potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem), długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz mogą korzystać w czasie egzaminów z materiałów i przyborów pomocniczych zgodnie z załączonymi wykazami.
W załączniku:
-harmonogram egzaminów
-wykaz materiałów na część pisemną
-wykaz materiałów na część praktyczną
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, aby uzyskać promocję do klasy następnej uczeń ma obowiązek podejść do egzaminu zawodowego (do obu jego części – pisemnej i praktycznej)

Załączniki: