Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Nauczyciele "Mechanika" aktywni nie tylko w szkole

Nasz nauczyciel-bibliotekarz dr Piotr Bukowczyk jest autorem dwu tekstów zatytułowanych NSZZ „Solidarność” w Legnickiej Fabryce Fortepianów i Pianin w latach 1980-1981 (s. 287-298) oraz Zarys dziejów połączenia kolejowego Legnica-Lubin przed 1945 rokiem (s. 85-86), zamieszczonych w tegorocznym, 41. tomie „Szkiców Legnickich”. Gratulujemy! „Szkice Legnickie” można dostać bezpłatnie na portierniach I LO w Legnicy przy pl. Klasztornym 7, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego tamże przy ul. Lotniczej 26 oraz sekretariacie Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy  ul. Grunwaldzkiej 2-20. Więcej informacji o czasopiśmie znajduje się na stronie: https://szkicelegnickie.wixsite.com/witryna. Poniżej zamieszczamy streszczenia napisanych przez niego artykułów.
 
NSZZ „Solidarność” w Legnickiej Fabryce Fortepianów i Pianin w l. 1980-1981
 
W teksćie krótko scharakteryzowano Legnicką Fabrykę Fortepianów i Pianin w okresie od 29 sierpnia 1980 r. do 13 grudnia 1981 r., podano dostępne dane na temat kierownictwa i liczebności Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu, przedstawiono formy jego działania na podstawie prasy, materiałów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddziale w Legnicy, wypowiedzi ówczesnych jego członków i literatury naukowej. Opracowanie niniejsze jest tylko przyczynkiem do dalszych badań nad tą tematyką, które należy kontynuować, opierając się na źródłach, do których nie autor miał dostępu.
 
Zarys dziejów połączenia kolejowego Legnica-Lubin przed 1945 r.
 
Drogę żelazną z Legnicy do Lubina zbudowano w l. 1868-1869. W tekście omówiono zagadnienia nierozpoznane wystarczająco lub niezbadane w ogóle, np.: wygląd dworców, zmiany przebiegu połączenia, jego przebudowę, wpływ na życie gospodarcze, rozkłady jazdy, taryfy przewozowe i wypadki na tej trasie przed 1945 r. Wykorzystano następujące źródła informacji: „Breslauer Zeitung”, „Liegnitzer Stadtblatt” („Liegnitzer Tageblatt”), „Rübezahl”, mapy sprzed 1945 r., opracowania polskich i niemieckich historyków oraz regionalistów, druki i ikonografię zamieszczone na stronie www.lueben-damals.de, jak również fotografie autorstwa dra Piotra Bukowczyka i zaczerpnięte z https://polska-org.pl oraz Wikimedia Commons.