Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Legitymacja szkolna - co to jest ?

Uczniowie mają spore kłopoty z legitymacjami szkolnymi. Nagminnie padają łupem kontrolerów w komunikacji miejskiej. Kara za jazdę bez ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi wynosi nawet kilkadziesiąt złotych.  W banku nie założą konta jeżeli legitymacja jest naddarta lub sklejona taśmą. Dlaczego legitymacja szkolna jest taka ważna? Czym jest      i jak ją zdobyć?
     Legitymacja szkolna jest bardzo ważnym dokumentem. Potwierdza fakt uczęszczania do szkoły oraz uprawnia młodego człowieka do wielu do wielu zniżek, ale przede wszystkim poświadcza tożsamość osoby, która nie ma jeszcze dowodu osobistego czy paszportu.  Tradycyjna legitymacja ma formę kartonika o wymiarach 72×103 mm a w lewym górnym rogu legitymacji jest miejsce do wklejenia fotografii (formatu 30×42 mm) jej posiadacza. Ten wzór poza małymi modyfikacjami na przestrzeni lat obowiązuje nieprzerwanie od lat 50-tych XX wieku. Można natrafić na legitymacje szkolne z lat 20-tych ubiegłego wieku. Miały formę książeczek i spełniały taki sam cel co dziś: potwierdzały tożsamość i prawo do zniżek kolejowych ucznia. Różowy kartonik niszczy się niezwykle łatwo i o dziwo szybko. Młodzi ludzie nie zdający sobie sprawy, że to tak ważny dokument nie zabezpieczają go w żaden sposób   i biedny często wygląda jak kawałek szmatki – wygnieciony, podarty, poszarpany, zmięty a nawet wyprany. Warto zakupić sobie specjalną okładkę na legitymację szkolną, która dostępna jest za przysłowiowe grosze. Dbajmy o legitymację, a kiedy zdarzy się, że okładka nie pomogła – wymieńmy zniszczony dokument jak najszybciej. Każda szkoła ma inne procedury wydawania legitymacji. Pierwszy dokument zawsze jest nieodpłatny. Wydawany jest każdemu nowemu uczniowi na dzień pierwszego września roku, w którym rozpoczyna naukę w danej placówce. Należy pamiętać, że nie jest dopuszczalne wydawanie dokumentu przed tą datą !!!  Zasady wydawania legitymacji w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu określa „Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności”. Numer legitymacji jest numerem ewidencyjnym ucznia (unikalnym dla każdej osoby wpisanej raz do księgi uczniów), łamany przez typ szkoły do której uczęszcza. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się tylko i wyłącznie, gdy oryginał ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży, o czym należy niezwłocznie poinformować szkołę. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły           z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1) – do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej ZSM.  Do podania należy załączyć aktualne zdjęcie w wymaganym formacie oraz uiścić opłatę w wysokości 9 złotych na konto szkoły. Termin wykonania duplikatu wynosi do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia wpłaty.
     Zachęcamy również do zapoznania się z mLegitymacją – dokumentem w formie elektronicznej współistniejącym z tradycyjną legitymacją. 

JS