Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

KGHM obejmuje patronat nad górniczymi klasami w „Mechaniku”

KGHM obejmuje patronat nad górniczymi klasami w „Mechaniku”
Dzisiaj w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie odbyła się konferencja pn. „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Konferencja poświęcona była zaprezentowaniu planowanych działań w obszarze dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy oraz włączeniu środowiska pracodawców w proces unowocześnienia kształcenia zawodowego.
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., która jest jednym z kluczowych pracodawców regionu, już od dawna realizuje takie programy. Również we współpracy z Powiatem Bolesławieckim i Zespołem Szkół Mechanicznych.
W ramach Konferencji współpracę tę uroczyście sformalizowano.
Przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A., Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i Zespołuł Szkół Mechanicznych w Bolesławcu podpisali LIST INTENCYJNY w sprawie objęcia patronatem klas w zawodzie górnik Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu w ramach projektu „Kompetentni w branży górniczo - hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.
Strony ustaliły, że będą współpracować na rzecz podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez wspólną realizację działań w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzenia zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.
To kolejny ważny partner bolesławieckiego „Mechanika”, który będzie gwarantem nowoczesnego i skutecznego kształcenia naszych uczniów.