Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY C+E!

OD 03 CZERWCA 2019r.  DO 11 CZERWCA 2019r. DO  GODZ. 12:00
 

 
 

   BEZPŁATNY    KURS     PRAWA    JAZDY    C+E!

 

W ramach projektu pt. „Kształcenie Zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 10. Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2020 r., realizowanego przez Beneficjenta – Powiat Bolesławiecki.
 
WYMAGANIA:

  • kurs przeznaczony jest dla uczniów klas III Technikum
  • najlepsza frekwencja
  • najlepsza średnia ocen

 
 
ZAPISY W SEKRETARIACIE SZKOŁY ! OGŁOSZENIE WYNIKÓW 12.06.2019r.!
ROZPOCZĘCIE KURSU JESZCZE W CZERWCU