Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

„Mechanik” uczcił jubileusz 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Rok Edukacji Ekonomicznej 2024

 
         W ramach inicjatywy własnej obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2004 w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu klasa 1TM pod kierunkiem Pani Agnieszki Szwed, nauczycielki przedmiotów ekonomicznych, wzięła udział w majowej specjalnej ogólnopolskiej lekcji online pt. „Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?, którą poprowadził znany i ceniony Profesor Witold Orłowski, autorytet w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Vistula w Warszawie, a także główny doradca ekonomiczny PwC Polska.
 
Ogólnopolska lekcja online została zorganizowana z okazji doniosłego Jubileuszu 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rocznica ta nabiera szczególnego znaczenia w 2024 roku, który został uchwalony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Jej część merytoryczną poprzedziło krótkie wystąpienie Pani Marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy – Błońskiej.
Warty podkreślenia jest fakt, iż Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu znalazł się w zaszczytnym gronie jednostek edukacyjnych, które w 2024 roku prowadzą cykliczne działania mające na celu szerzenie wiedzy i kultury ekonomicznej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców oraz wychodzących z inicjatywą poza szkolne mury.
            
            1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tego dnia unijne członkostwo uzyskały także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Tego dnia w Dublinie (Irlandia pełniła wówczas półroczne przewodnictwo w Radzie UE) przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych.
 
Członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko przywileje, ale i obowiązki. W związku z tym podczas lekcji jubileuszowej nasi uczniowie w ciekawy sposób zostali zapoznani z tematyką przystąpienia Polski do struktur unijnych w ramach następujących zagadnień:
- Dlaczego powstała Unia Europejska?
- Kiedy Polska przystąpiła do Unii?  Dlaczego nie byliśmy w niej od początku? 
- Dlaczego Polska otrzymuje pieniądze z budżetu Unii?  Gdzie widać efekty tych transferów?
- Dlaczego dochody Polaków są wyższe z powodu członkostwa w Unii?
- Dlaczego dzięki członkostwu szybciej rośnie produkcja (PKB) Polski?
- Jakie inne korzyści daje nam członkostwo w Unii?
 
To ważne wydarzenie edukacyjne zostało przygotowane dla naszych uczniów w ramach Projektu edukacyjnego „Porwani przez ekonomię”. Jest on częścią jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji” i jest realizowany od 2013 r. we współpracy z instytucjami sektora bankowego, instytucjami publicznymi i samorządami terytorialnymi.
 
 Agnieszka Szwed, Koordynatorka Roku Edukacji Ekonomicznej w ZSM